Betalen – Tandartspraktijk de Warande – Helmond

Betalen

De tandartsnota

De tandartsnota is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de nota staat elke prestatie omschreven met een code.

Uw nota

Wij dienen, indien u voor de tandarts verzekerd bent, uw nota in bij uw zorgverzekeraar. Van het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt aan ons, ontvangt u een restnota. U ontvangt deze restnota via Infomedics.

Niet nagekomen afspraak (C90)

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd of gewijzigd. Dit kan niet via de website. Wanneer u een afspraak te laat annuleert of wijzigt, of helemaal niet op de afspraak verschijnt, dan loopt u het risico een nota te ontvangen voor de niet nagekomen afspraak.

Het bedrag dat u in rekening gebracht kan worden, is afhankelijk van de tijd die voor u in de agenda is gereserveerd. Let op: deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

Wanneer u een nota ontvangt voor een niet nagekomen afspraak wordt daarbij code C90 vermeld. U ontvangt deze nota via Infomedics.